Image
151165.jpg

ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์วังพญาไท จำกัด

...

รายละเอียด

ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์วังพญาไท จำกัด รายงานผลการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 40

...

รายละเอียด

รับสมัครสมาชิกสหกรณ์เพื่อสรรหาเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2566

...

รายละเอียด

การเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2566 ( ชุดที่ 40 )

...

รายละเอียด

ภาพกิจกรรม

กำหนดวันเวลาจ่ายเงินกู้เงินฉุกเฉิน

วันที่
เดือน
กรณีมีหนี้เก่า (Refinace)
ปี
3
มกราคม
2566
1,2
กุมภาพันธ์
2566
1,2
มีนาคม
2566
3,4
เมษายน
2566
2,3
พฤษภาคม
2566
1,2
มิถุนายน
2566
3,4
กรกฎาคม
2566
1,4
สิงหาคม
2566
1,4
กันยายน
2566
2,3
ตุลาคม
2566
1,2
พฤศจิกายน
2566
1,4
ธันวาคม
2566

กำหนดการยื่่นสัญญากู้เงินสามัญและวันรับเงินกู้

เดือน ปี
สมาชิกยื่นสัญญากู้เงินสามัญภายในวันที่
สมาชิกรับเงินกู้ประมาณวันที่
มกราคม
5 ม.ค. 2566
23 ม.ค. 2566
กุมภาพันธ์
6 ก.พ. 2566
1 มี.ค. 2566
มีนาคม
7 มี.ค. 2566
3 เม.ย. 2566
เมษายน
5 เม.ย. 2566
2 พ.ค. 2566
พฤษภาคม
5 พ.ค. 2566
1 มิ.ย. 2566
มิถุนายน
6 มิ.ย. 2566
3 ก.ค. 2566
กรกฎาคม
5 ก.ค. 2566
3 ส.ค. 2566
สิงหาคม
7 ส.ค. 2566
1 ก.ย. 2566
กันยายน
5 ก.ย. 2566
2 ต.ค. 2566
ตุลาคม
5 ต.ค. 2566
1 พ.ย. 2566
พฤศจิกายน
6 พ.ย. 2566
1 ธ.ค. 2566
ธันวาคม
6 ธ.ค. 2566
รอพิจารณาอีกครั้ง

ภาพข่าวกิจกรรม

สวัสดีปีใหม่2566 ท่านประธานกรรมการ และรองประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์วังพญาไท จำกัด

...

รายละเอียด

สหกรณ์ออมทรัพย์วังพญาไท จำกัด ทำบุญถวายสังฆทาน พระสงค์ จำนวน 2 รูป เนื่องในวาระครบรอบ 40 ปี ในวันที่ 27 ธค 65

...

รายละเอียด

พล.ต. ธำรงโรจน์ เต็มอุดม ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์วังพญาไท จำกัด มอบเงินทุนสะสมเพื่อสวัสดิการสมาชิก

  พล.ต.  ธำรงโรจน์  เต็มอุดม ประธานกร...

รายละเอียด

พล.ต. ธำรงโรจน์ เต็มอุดม ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์วังพญาไท จำกัด มอบเงินทุน ให้กับ มูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

     พล.ต.  ธำรงโรจน์  เต็มอุดม ประธาน...

รายละเอียด
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image