Image
member0103-2.jpg

ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง ดอกเบี้ยสหกรณ์ออมทรัพย์วังพญาไท จำกัด

...

รายละเอียด

แจ้งเรื่อง ดอกเบี้ยที่ครบกำหนด ของเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ สหกรณ์ออมทรัพย์วังพญาไท จำกัด

...

รายละเอียด

ประกาศ แจ้งเรื่อง ออกเบี้ยที่ครบ กำหนดของเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ

...

รายละเอียด

สำรวจข้อมูลบุตรสมาชิก และบุตรที่ไม่ได้เป็นสมาชิกที่มีความต้องการพิเศษ

  สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ได...

รายละเอียด

ทุนการศึกษาสมาชิกสหกรณ์ 2566

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ได้...

รายละเอียด

ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์วังพญาไท จำกัด

รายละเอียด

ประกาศแจ้งสวัสดิการเยี่ยมไข้ของสมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์ วังพญาไท จำกัด

...

รายละเอียด

ประกาศดอกเบี้ยครบกำหนด เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ สหกรณ์ออมทรัพย์วังพญาไท จำกัด

...

รายละเอียด

ประกาศ การกำหนดงวดชำระหนี้เงินกู้ ปี 2566 สหกรณ์ออมทรัพย์ วังพญาไท จำกัด

...

รายละเอียด

ภาพกิจกรรม

กำหนดวันเวลาจ่ายเงินกู้เงินฉุกเฉิน

วันที่
เดือน
กรณีมีหนี้เก่า (Refinace)
ปี
3
มกราคม
2566
1,2
กุมภาพันธ์
2566
1,2
มีนาคม
2566
3
เมษายน
2566
2
พฤษภาคม
2566
1,2
มิถุนายน
2566
3
กรกฎาคม
2566
3
สิงหาคม
2566
1,4
กันยายน
2566
2,3
ตุลาคม
2566
1,2
พฤศจิกายน
2566
1,4
ธันวาคม
2566

กำหนดการยื่่นสัญญากู้เงินสามัญและวันรับเงินกู้

เดือน ปี
สมาชิกยื่นสัญญากู้เงินสามัญภายในวันที่
สมาชิกรับเงินกู้ประมาณวันที่
มกราคม
5 ม.ค. 2566
23 ม.ค. 2566
กุมภาพันธ์
6 ก.พ. 2566
1 มี.ค. 2566
มีนาคม
7 มี.ค. 2566
3 เม.ย. 2566
เมษายน
5 เม.ย. 2566
2 พ.ค. 2566
พฤษภาคม
5 พ.ค. 2566
1 มิ.ย. 2566
มิถุนายน
6 มิ.ย. 2566
3 ก.ค. 2566
กรกฎาคม
5 ก.ค. 2566
3 ส.ค. 2566
สิงหาคม
7 ส.ค. 2566
1 ก.ย. 2566
กันยายน
5 ก.ย. 2566
2 ต.ค. 2566
ตุลาคม
5 ต.ค. 2566
1 พ.ย. 2566
พฤศจิกายน
6 พ.ย. 2566
1 ธ.ค. 2566
ธันวาคม
6 ธ.ค. 2566
รอพิจารณาอีกครั้ง

ภาพข่าวกิจกรรม

เข้าศึกษาดูงาน สหกรณ์ออมทรัพย์สำนักงานเลขานุการกองทัพบก จำกัด

      สหกรณ์ออมทรัพย์วังพญาไท ...

รายละเอียด

สวัสดีปีใหม่2566 ท่านประธานกรรมการ และรองประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์วังพญาไท จำกัด

...

รายละเอียด

สหกรณ์ออมทรัพย์วังพญาไท จำกัด ทำบุญถวายสังฆทาน พระสงค์ จำนวน 2 รูป เนื่องในวาระครบรอบ 40 ปี ในวันที่ 27 ธค 65

...

รายละเอียด

พล.ต. ธำรงโรจน์ เต็มอุดม ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์วังพญาไท จำกัด มอบเงินทุนสะสมเพื่อสวัสดิการสมาชิก

  พล.ต.  ธำรงโรจน์  เต็มอุดม ประธานกร...

รายละเอียด

พล.ต. ธำรงโรจน์ เต็มอุดม ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์วังพญาไท จำกัด มอบเงินทุน ให้กับ มูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

     พล.ต.  ธำรงโรจน์  เต็มอุดม ประธาน...

รายละเอียด
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image