รายงานประจำปี 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์วังพญาไท จำกัด ที่ประสงค์จะรับปฏิทินประจำปี 2565

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์วังพญาไท จำก...

รายละเอียด

เอกสารประกอบการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564

  เอกสารประกอบการประชุมใหญ่สามัญ...

รายละเอียด

ขอเชิญ สมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์วังพญาไท จำกัด

       เอกสาร เรื่อง ขอเชิญ สมาชิกสม...

รายละเอียด

ขอเชิญสมาชิก ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564

รายละเอียด

แจ้งรายนามผู้รับสมัครการเลือกตั้งกรรมการสหกรณ์ชุดที่ 39 ปี 2565

แจ้งรายนามผู้สมัครรับเลือกตั้งคณ...

รายละเอียด

รับสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจ สส.ชสอ. ปี 2564

...

รายละเอียด

การขอรับเงินขวัญถุง สมาชิกที่มีอายุครบ 60 ปี 2564

  สามารถอ่านได้ รายละเอียด ได้ ที่น...

รายละเอียด

ขอเชิญสมาชิกมาลงชื่อ สอบทาน หุ้น หนี้ และเงินฝากฯ ที่ สนง.สอ. วันที่ 1-30 ก.ย.64 (2)

รายละเอียด

สหกรณ์ออมทรัพย์วังพญาไท จำกัด มอบเงินทุนสาธารณประโยชน์ ให้กับ มูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

พล.ต. สุรศักดิ์ ถนัดศีลธรรม ประธานกร...

รายละเอียด

ผู้ลงสมัครเลือกตั้งกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์วังพญาไท จำกัด ชุดที่ 39

กำหนดวันเวลาจ่ายเงินกู้เงินฉุกเฉิน

วันที่
เดือน
ปี
4,5
มกราคม
2564
1,2
กุมภาพันธ์
2564
1,2,3
มีนาคม
2564
1
เมษายน
2564
3
พฤษภาคม
2564
1,2,3
มิถุนายน
2564
1
กรกฎาคม
2564
2,3
สิงหาคม
2564
1,2,3
กันยายน
2564
1
ตุลาคม
2564
1,2,3
พฤศจิกายน
2564
1,2,3
ธันวาคม
2564

กำหนดการยื่่นสัญญากู้เงินสามัญและวันรับเงินกู้

เดือน ปี 2564
สมาชิกยื่นสัญญากู้เงินสามัญภายในวันที่
สมาชิกรับเงินกู้ประมาณวันที่
มกราคม
5
22
กุมภาพันธ์
5
22
มีนาคม
5
22
เมษายน
5
26
พฤษภาคม
5
21
มิถุนายน
7
22
กรกฎาคม
5
20
สิงหาคม
5
23
กันยายน
6
21
ตุลาคม
5
21
พฤศจิกายน
5
24
ธันวาคม
3
22

ภาพข่าวกิจกรรม

สหกรณ์ออมทรัพย์วังพญาไท จำกัด มอบเงินทุนสาธารณประโยชน์ ให้กับ มูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

พล.ต. สุรศักดิ์ ถนัดศีลธรรม ประธานกร...

รายละเอียด

ภาพกิจกรรมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563

        ...

รายละเอียด

พิธีมอบทุนการศึกษาบุตรของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์วังพญาไท ประจำปี 2563

  ...

รายละเอียด

ภาพพิธีเปิดป้ายสหกรณ์ออมทรัพย์คุณภาพมาตราฐาน

          ...

รายละเอียด

พิธีมอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2562

    ภาพกิจกรรมพิธีเปิดป้าย สหกรณ์ออ...

รายละเอียด
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image