Image
Image
age03.jpg

ข่าวประชาสัมพันธ์

การลาออกจากสหกรณ์ ออมทรัพย์วังพญาไท จำกัด

รายละเอียด

สหกรณ์ออมทรัพย์วังพญาไท จำกัด ประกาศวันหยุดเดือน พฤษภาคม 2567

รายละเอียด

สหกรณ์ออมทรัพย์วังพญาไท จำกัด เรื่อง การมอบทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2567

   สามารถอ่านรายละเอียด เรื่อง การม...

รายละเอียด

สหกรณ์ออมทรัพย์วังพญาไท จำกัด สามารถสแกน QR-Code ตัวอย่างการกรอกสัญญาเงินกู้สามัญ

รายละเอียด

สมาชิกสหกรณ์ฯ ที่มีอายุครบ 60 ปี ใน ปี2567

รายละเอียดการขอรับเงินขวัญถุง อ่า�...

รายละเอียด

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์วังพญาไท จำกัด เรื่อง อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สามัญเพื่อชำระหนี้แทน

...

รายละเอียด

สหกรณ์ออมทรัพย์วังพญาไท จำกัด เรื่อง ผลการเสนอราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ฯ

รายละเอียด

แจ้งสมาชิก สอ.วพ. ขอความกรุณาให้สมาชิกทุกท่าน จัดทำหนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์ ไว้กับ สอ.วพ.จก.

...

รายละเอียด

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์วังพญาไท จำกัด เรื่อง เสนอราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ระดับ Workstation

รายละเอียด

ภาพกิจกรรม ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2566

กำหนดวันเวลาจ่ายเงินกู้เงินฉุกเฉิน

วันที่
เดือน
กรณีมีหนี้เก่า (Refinace)
ปี
2
มกราคม
2567
1
กุมภาพันธ์
2567
1
มีนาคม
2567
1
เมษายน
2567
1
พฤษภาคม
2567
4
มิถุนายน
2567
1
กรกฎาคม
2567
1
สิงหาคม
2567
2
กันยายน
2567
1
ตุลาคม
2567
1
พฤศจิกายน
2567
2
ธันวาคม
2567

กำหนดการยื่่นสัญญากู้เงินสามัญและวันรับเงินกู้

เดือน ปี
สมาชิกยื่นสัญญากู้เงินสามัญภายในวันที่
สมาชิกรับเงินกู้ประมาณวันที่
มกราคม
5 ม.ค. 2567
1 ก.พ. 2567
กุมภาพันธ์
5 ก.พ. 2567
1 มี.ค. 2567
มีนาคม
6 มี.ค. 2567
1 เม.ย. 2567
เมษายน
3 เม.ย. 2567
1 พ.ค. 2567
พฤษภาคม
3 พ.ค. 2567
4 มิ.ย. 2567
มิถุนายน
5 มิ.ย. 2567
1 ก.ค. 2567
กรกฎาคม
4 ก.ค. 2567
1 ส.ค. 2567
สิงหาคม
2 ส.ค. 2567
2 ก.ย. 2567
กันยายน
5 ก.ย. 2567
1 ต.ค. 2567
ตุลาคม
4 ต.ค. 2567
1 พ.ย. 2567
พฤศจิกายน
5 พ.ย. 2567
2 ธ.ค. 2567
ธันวาคม
6 ธ.ค. 2567
รอพิจารณาอีกครั้ง

ภาพข่าวกิจกรรม

สหกรณ์ออมทรัพย์วังพญาไท จำกัด นำโดย ประธานกรรมการ พล. ต. ธำรงโรจน์ เต็มอุดม บริจาคเงิน จำนวน 30,0000 บาท ให้กับมูลนิธิ รพ รร 6

  ...

รายละเอียด

พิธีมอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์วังพญาไท จำกัด ประจำปี 2566

...

รายละเอียด

เข้าศึกษาดูงาน สหกรณ์ออมทรัพย์สำนักงานเลขานุการกองทัพบก จำกัด

      สหกรณ์ออมทรัพย์วังพญาไท �...

รายละเอียด

สวัสดีปีใหม่2566 ท่านประธานกรรมการ และรองประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์วังพญาไท จำกัด

...

รายละเอียด

สหกรณ์ออมทรัพย์วังพญาไท จำกัด ทำบุญถวายสังฆทาน พระสงค์ จำนวน 2 รูป เนื่องในวาระครบรอบ 40 ปี ในวันที่ 27 ธค 65

...

รายละเอียด

พล.ต. ธำรงโรจน์ เต็มอุดม ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์วังพญาไท จำกัด มอบเงินทุนสะสมเพื่อสวัสดิการสมาชิก

  พล.ต.  ธำรงโรจน์  เต็มอุดม ประธานกร�...

รายละเอียด

พล.ต. ธำรงโรจน์ เต็มอุดม ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์วังพญาไท จำกัด มอบเงินทุน ให้กับ มูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

     พล.ต.  ธำรงโรจน์  เต็มอุดม ประธาน�...

รายละเอียด
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image