โอวาทจาก ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์วังพญาไท จำกัด เนื่องในพิธีมอบทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิก ประจำปี 2565

รายงานประจำปี 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็น ผู้จัดการ สหกรณ์ออมทรัพย์วังพญาไท จำกัด

...

รายละเอียด

รายงานผลการดำเนินการรับสม้ครสอบคัดเลือกผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์วังพญาไท จำกัด

...

รายละเอียด

ขอเชิญสมาชิกลงชื่อสอบทานหุ้นและหนี้รับรองเลขที่บัญชีที่จะได้รับเงินปันผลฯ

รายละเอียด

การปรับลดการส่งค่าหุ้นรายเดือนเฉพาะสมาชิกที่ส่งค่าหุ้นมากกว่า 1,000 บาท

สามารถอ่านรายละเอียดการปรับลดการ...

รายละเอียด

การขอรับเงินขวัญถุง สมาชิกที่มีอายุ ครบ 60 ปี 2565

...

รายละเอียด

สหกรณ์ออมทรัพย์วังพญาไท สำรวจความต้องการสมาชิก เรื่อง การจ่ายคืนค่าหุ้นบางส่วน

รายละเอียด

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์วังพญาไท จำกัด รับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำ ตำแหน่งผู้จัดการ

...

รายละเอียด

ขอเชิญสมาชิกทุกท่านลงชื่อสอบทานหุ้นและหนี้ รับรองเลขบัญชีธนาคารที่จะรับเงินปันผล ฯ

...

รายละเอียด

สรุปผลสำรวจความคิดเห็นสมาชิกฯ เรื่อง “ ทุนสนับสนุนการศึกษา บุตรสมาชิก สอ.วพ. ปี 2565 ”

สรุปผลสำรวจความคิดเห็นสมาชิกสหกร...

รายละเอียด

ภาพกิจกรรม การมอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์วังพญาไท จำกัด ประจำปี 2565

กำหนดวันเวลาจ่ายเงินกู้เงินฉุกเฉิน

วันที่
เดือน
กรณีมีหนี้เก่า (Refinace)
ปี
4
มกราคม
2565
1
กุมภาพันธ์
2565
1,2
มีนาคม
2565
1
เมษายน
2565
2
พฤษภาคม
2565
1,2
มิถุนายน
2565
1
กรกฎาคม
2565
1,2
สิงหาคม
2565
1
กันยายน
2565
3
ตุลาคม
2565
1,2
พฤศจิกายน
2565
1
ธันวาคม
2565

กำหนดการยื่่นสัญญากู้เงินสามัญและวันรับเงินกู้

เดือน ปี 2565
สมาชิกยื่นสัญญากู้เงินสามัญภายในวันที่
สมาชิกรับเงินกู้ประมาณวันที่
มกราคม
5
21
กุมภาพันธ์
4
22
มีนาคม
7
22
เมษายน
4
25
พฤษภาคม
5
24
มิถุนายน
6
21
กรกฎาคม
5
22
สิงหาคม
5
23
กันยายน
5
20
ตุลาคม
5
21
พฤศจิกายน
7
24
ธันวาคม
6
22

ภาพข่าวกิจกรรม

สหกรณ์ออมทรัพย์วังพญาไท จำกัด มอบเงินทุนสาธารณประโยชน์ ให้กับ มูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

พล.ต. สุรศักดิ์ ถนัดศีลธรรม ประธานกร...

รายละเอียด

ภาพกิจกรรมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563

        ...

รายละเอียด

พิธีมอบทุนการศึกษาบุตรของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์วังพญาไท ประจำปี 2563

  ...

รายละเอียด

ภาพพิธีเปิดป้ายสหกรณ์ออมทรัพย์คุณภาพมาตราฐาน

          ...

รายละเอียด

พิธีมอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2562

    ภาพกิจกรรมพิธีเปิดป้าย สหกรณ์ออ...

รายละเอียด
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image