การโอนเงินผ่านธนาคาร เข้าบัญชี สหกรณ์ออมทรัพย์วังพญาไท จำกัด

Image
เมื่อสมาชิกโอนเงินแล้ว ให้นำสำเนาใบฝากเงินมาที่สหกรณ์แจ้งทำธุรกรรม คือ

  • เพื่อฝากเงิน ให้เขียนในฝากเงินเข้าบัญชีเงินฝากของสมาชิก ของสมาชิกในวันที่โอน หรือ
  • เพื่อชำระหนี้เงินกู้ (การโอนเงิน สามารถโอนได้ในวันทำการ ไม่เกิน 14.30 น.)
  • เมื่อสมาชิกโอนเงินแล้ว ให้นำสำเนาใบฝากเงิน มาที่สหกรณ์แจ้งทำธุรกรรม หากไม่สะดวกมาติดต่อสหกรณ์ฯ ด้วยตัวเอง ให้โทรแจ้งรายการโอนเงิน กับเจ้าหน้าที่การเงินสหกรณ์ฯ

โทร 02-3547788 หรือ 02-7639300 ต่อเบอร์ภายใน 93107,93927,93975
สำนักงานสหกรณ์ฯ ชั้น 1 อาคารศูนย์วิจัย (ร้าน S&P)รพ.พระมงกุฏเกล้า