สหกรณ์ออมทรัพย์วังพญาไท จำกัด นำโดย ประธานกรรมการ พล. ต. ธำรงโรจน์ เต็มอุดม บริจาคเงิน จำนวน 30,0000 บาท ให้กับมูลนิธิ รพ รร 6