สหกรณ์ออมทรัพย์วังพญาไท จำกัด ทำบุญถวายสังฆทาน พระสงค์ จำนวน 2 รูป เนื่องในวาระครบรอบ 40 ปี ในวันที่ 27 ธค 65


Print