Image
151165.jpg

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์วังพญาไท จำกัด รายงานผลการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 40

...

รายละเอียด

ประกาศรายชื่อผู้สมัครผู้ตรวจสอบกิจการ สหกรณ์ออมทรัพย์วังพญาไท จำกัด ชุดที่ 40

...

รายละเอียด

แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการสหกรณ์ฯ ชุดที่ 40

...

รายละเอียด

ประชาสัมพันธ์ข่าวดี สำหรับลูกจ้างชั่วคราว ใครบ้างที่สามารถเป็นสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์วังพญาไทจำกัดได้

...

รายละเอียด

สหกรณ์ออมทรัพย์วังพญาไท จำกัด มีแคมเปญพิเศษ ในวันที่ 31 ตุลาคม 2565 วันเดียวเท่านั้น

...

รายละเอียด

รับสมัครสมาชิกสหกรณ์เพื่อสรรหาเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2566

...

รายละเอียด

การเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2566 ( ชุดที่ 40 )

...

รายละเอียด

ภาพกิจกรรม

กำหนดวันเวลาจ่ายเงินกู้เงินฉุกเฉิน

วันที่
เดือน
กรณีมีหนี้เก่า (Refinace)
ปี
4
มกราคม
2565
1
กุมภาพันธ์
2565
1,2
มีนาคม
2565
1
เมษายน
2565
2
พฤษภาคม
2565
1,2
มิถุนายน
2565
1
กรกฎาคม
2565
1,2
สิงหาคม
2565
1
กันยายน
2565
3
ตุลาคม
2565
1,2
พฤศจิกายน
2565
1
ธันวาคม
2565

กำหนดการยื่่นสัญญากู้เงินสามัญและวันรับเงินกู้

เดือน ปี 2565
สมาชิกยื่นสัญญากู้เงินสามัญภายในวันที่
สมาชิกรับเงินกู้ประมาณวันที่
มกราคม
5
21
กุมภาพันธ์
4
22
มีนาคม
7
22
เมษายน
4
25
พฤษภาคม
5
24
มิถุนายน
6
21
กรกฎาคม
5
22
สิงหาคม
5
23
กันยายน
5
20
ตุลาคม
5
21
พฤศจิกายน
7
24
ธันวาคม
6
22

ภาพข่าวกิจกรรม

สหกรณ์ออมทรัพย์วังพญาไท จำกัด มอบเงินทุนสาธารณประโยชน์ ให้กับ มูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

พล.ต. สุรศักดิ์ ถนัดศีลธรรม ประธานกร...

รายละเอียด

ภาพกิจกรรมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563

        ...

รายละเอียด

พิธีมอบทุนการศึกษาบุตรของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์วังพญาไท ประจำปี 2563

  ...

รายละเอียด

ภาพพิธีเปิดป้ายสหกรณ์ออมทรัพย์คุณภาพมาตราฐาน

          ...

รายละเอียด

พิธีมอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2562

    ภาพกิจกรรมพิธีเปิดป้าย สหกรณ์ออ...

รายละเอียด
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image