Image

ข่าวประชาสัมพันธ์

เรียน สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์วังพญาไท จำกัด งดทำธุรกรรมฯ

...

รายละเอียด

แจ้งสมาชิก สอ.วพ. ขอความกรุณาให้สมาชิกทุกท่าน จัดทำหนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์ ไว้กับ สอ.วพ.จก.

...

รายละเอียด

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์วังพญาไท จำกัด เรื่อง เสนอราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ระดับ Workstation

รายละเอียด

โครงการเงินฝาก ออมทรัพย์สุขใจ 2567

...

รายละเอียด

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์วังพญาไท จำกัด เรื่อง ปรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก และอัตราดอกเบี้ยเงินกู้

รายละเอียด

สหกรณ์ออมทรัพย์วังพญาไท จำกัด ประกาศวันหยุดตามประเพณีประจำปี 2567

...

รายละเอียด

เรียน ... สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์วังพญาไท จำกัด

...

รายละเอียด

เรียน สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์วังพญาไท จำกัด หากมีความประสงค์ถอนเงิน

...

รายละเอียด

สหกรณ์ออมทรัพย์วังพญาไท จำกัด ได้รับการจัดระดับมาตรฐานสหกรณ์

รายละเอียด

ภาพกิจกรรม ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2566

กำหนดวันเวลาจ่ายเงินกู้เงินฉุกเฉิน

วันที่
เดือน
กรณีมีหนี้เก่า (Refinace)
ปี
2
มกราคม
2567
1
กุมภาพันธ์
2567
1
มีนาคม
2567
1
เมษายน
2567
1
พฤษภาคม
2567
4
มิถุนายน
2567
1
กรกฎาคม
2567
1
สิงหาคม
2567
2
กันยายน
2567
1
ตุลาคม
2567
1
พฤศจิกายน
2567
2
ธันวาคม
2567

กำหนดการยื่่นสัญญากู้เงินสามัญและวันรับเงินกู้

เดือน ปี
สมาชิกยื่นสัญญากู้เงินสามัญภายในวันที่
สมาชิกรับเงินกู้ประมาณวันที่
มกราคม
5 ม.ค. 2567
1 ก.พ. 2567
กุมภาพันธ์
5 ก.พ. 2567
1 มี.ค. 2567
มีนาคม
6 มี.ค. 2567
1 เม.ย. 2567
เมษายน
3 เม.ย. 2567
1 พ.ค. 2567
พฤษภาคม
3 พ.ค. 2567
4 มิ.ย. 2567
มิถุนายน
5 มิ.ย. 2567
1 ก.ค. 2567
กรกฎาคม
4 ก.ค. 2567
1 ส.ค. 2567
สิงหาคม
2 ส.ค. 2567
2 ก.ย. 2567
กันยายน
5 ก.ย. 2567
1 ต.ค. 2567
ตุลาคม
4 ต.ค. 2567
1 พ.ย. 2567
พฤศจิกายน
5 พ.ย. 2567
2 ธ.ค. 2567
ธันวาคม
6 ธ.ค. 2567
รอพิจารณาอีกครั้ง

ภาพข่าวกิจกรรม

สหกรณ์ออมทรัพย์วังพญาไท จำกัด นำโดย ประธานกรรมการ พล. ต. ธำรงโรจน์ เต็มอุดม บริจาคเงิน จำนวน 30,0000 บาท ให้กับมูลนิธิ รพ รร 6

  ...

รายละเอียด

พิธีมอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์วังพญาไท จำกัด ประจำปี 2566

...

รายละเอียด

เข้าศึกษาดูงาน สหกรณ์ออมทรัพย์สำนักงานเลขานุการกองทัพบก จำกัด

      สหกรณ์ออมทรัพย์วังพญาไท ...

รายละเอียด

สวัสดีปีใหม่2566 ท่านประธานกรรมการ และรองประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์วังพญาไท จำกัด

...

รายละเอียด

สหกรณ์ออมทรัพย์วังพญาไท จำกัด ทำบุญถวายสังฆทาน พระสงค์ จำนวน 2 รูป เนื่องในวาระครบรอบ 40 ปี ในวันที่ 27 ธค 65

...

รายละเอียด

พล.ต. ธำรงโรจน์ เต็มอุดม ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์วังพญาไท จำกัด มอบเงินทุนสะสมเพื่อสวัสดิการสมาชิก

  พล.ต.  ธำรงโรจน์  เต็มอุดม ประธานกร...

รายละเอียด

พล.ต. ธำรงโรจน์ เต็มอุดม ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์วังพญาไท จำกัด มอบเงินทุน ให้กับ มูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

     พล.ต.  ธำรงโรจน์  เต็มอุดม ประธาน...

รายละเอียด
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image