Image
member0103-2.jpg

ข่าวประชาสัมพันธ์

เรียน สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์วังพญาไท จำกัด

...

รายละเอียด

สหกรณ์ออมทรัพย์วังพญาไท จำกัด จะจัดส่งหนังสือยืนยันยอดหนี้เงินฝากและทุนเรือนหุ้น

  ...

รายละเอียด

รายชื่อสมาชิกที่เกษียณอายุราชการ เพื่อรับเงินขวัญถุง

...

รายละเอียด

การขอรับเงินขวัญถุง สมาชิกที่มีอายุ ครบ 60 ปี 2566

    สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ...

รายละเอียด

พิธีมอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิกที่มีความต้องการพิเศษ ประจำปี 2566

รายละเอียด

พิธีมอบทุนการศึกษาสหกรณ์ออมทรัพย์ วังพญาไท จำกัด ประจำปี 2566

รายละเอียด

การมอบทุนการศึกษาของสหกรณ์ออมทรัพย์วังพญาไท จำกัด ประจำปี 2566

...

รายละเอียด

การอัพเดตข้อมูลส่วนบุคคล สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ

...

รายละเอียด

ช่องทางการติดต่อสื่อสาร สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ด้วยไลน์แอด

...

รายละเอียด

ภาพกิจกรรม

กำหนดวันเวลาจ่ายเงินกู้เงินฉุกเฉิน

วันที่
เดือน
กรณีมีหนี้เก่า (Refinace)
ปี
3
มกราคม
2566
1,2
กุมภาพันธ์
2566
1,2
มีนาคม
2566
3
เมษายน
2566
2
พฤษภาคม
2566
1,2
มิถุนายน
2566
3
กรกฎาคม
2566
3
สิงหาคม
2566
1,4
กันยายน
2566
2,3
ตุลาคม
2566
1,2
พฤศจิกายน
2566
1,4
ธันวาคม
2566

กำหนดการยื่่นสัญญากู้เงินสามัญและวันรับเงินกู้

เดือน ปี
สมาชิกยื่นสัญญากู้เงินสามัญภายในวันที่
สมาชิกรับเงินกู้ประมาณวันที่
มกราคม
5 ม.ค. 2566
23 ม.ค. 2566
กุมภาพันธ์
6 ก.พ. 2566
1 มี.ค. 2566
มีนาคม
7 มี.ค. 2566
3 เม.ย. 2566
เมษายน
5 เม.ย. 2566
2 พ.ค. 2566
พฤษภาคม
5 พ.ค. 2566
1 มิ.ย. 2566
มิถุนายน
6 มิ.ย. 2566
3 ก.ค. 2566
กรกฎาคม
5 ก.ค. 2566
3 ส.ค. 2566
สิงหาคม
7 ส.ค. 2566
1 ก.ย. 2566
กันยายน
5 ก.ย. 2566
2 ต.ค. 2566
ตุลาคม
5 ต.ค. 2566
1 พ.ย. 2566
พฤศจิกายน
6 พ.ย. 2566
1 ธ.ค. 2566
ธันวาคม
6 ธ.ค. 2566
รอพิจารณาอีกครั้ง

ภาพข่าวกิจกรรม

พิธีมอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์วังพญาไท จำกัด ประจำปี 2566

...

รายละเอียด

เข้าศึกษาดูงาน สหกรณ์ออมทรัพย์สำนักงานเลขานุการกองทัพบก จำกัด

      สหกรณ์ออมทรัพย์วังพญาไท ...

รายละเอียด

สวัสดีปีใหม่2566 ท่านประธานกรรมการ และรองประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์วังพญาไท จำกัด

...

รายละเอียด

สหกรณ์ออมทรัพย์วังพญาไท จำกัด ทำบุญถวายสังฆทาน พระสงค์ จำนวน 2 รูป เนื่องในวาระครบรอบ 40 ปี ในวันที่ 27 ธค 65

...

รายละเอียด

พล.ต. ธำรงโรจน์ เต็มอุดม ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์วังพญาไท จำกัด มอบเงินทุนสะสมเพื่อสวัสดิการสมาชิก

  พล.ต.  ธำรงโรจน์  เต็มอุดม ประธานกร...

รายละเอียด

พล.ต. ธำรงโรจน์ เต็มอุดม ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์วังพญาไท จำกัด มอบเงินทุน ให้กับ มูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

     พล.ต.  ธำรงโรจน์  เต็มอุดม ประธาน...

รายละเอียด
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image