โอวาทจาก ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์วังพญาไท จำกัด เนื่องในพิธีมอบทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิก ประจำปี 2565

รายงานประจำปี 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์

สรุปผลสำรวจความคิดเห็นสมาชิกฯ เรื่อง “ ทุนสนับสนุนการศึกษา บุตรสมาชิก สอ.วพ. ปี 2565 ”

สรุปผลสำรวจความคิดเห็นสมาชิกสหกร...

รายละเอียด

การมอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์วังพญาไท จำกัด ประจำปี 2565

  สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม กา...

รายละเอียด

สหกรณ์ออมทรัพย์วังพญาไท จำกัด บริจาคเงินให้กับ มูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

 ...

รายละเอียด

นโยบายส่วนบุคคล ( PRIVACY POLICY OF USERS )

...

รายละเอียด

สมาชิกสหกรณ์ฯ สามารถดูข้อมูลตัวเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

...

รายละเอียด

การขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์วังพญาไท จำกัด ประจำปี 2565

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์วังพญาไท จำก...

รายละเอียด

ประกาศชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด เรื่อง สหกรณ์ออมทรัพย์ที่สามารถรักษาระดับคุณภาพมาตรฐาน ชสอ. ไว้ได้ 3 ปีติดต่อกัน ประจำปี 2564

ประกาศชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งป...

รายละเอียด

เนื่องด้วยคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 39 มีความประสงค์ขอสำรวจจำนวนบุตรสมาชิก และ สมาชิกสมทบ สหกรณ์ออมทรัพย์วังพญาไท จำกัด

  เนื่องด้วยคณะกรรมการศึกษาและประ...

รายละเอียด

เนื่องจากสถานการณ์ โควิด-19 เพื่อลดภาวะความเสี่ยงในการแพร่กระจายของเชื้อโรค จึงมีมาตรการในการถอนเงินฝาก และการขอกู้เงินฉุกเฉิน

...

รายละเอียด

ภาพกิจกรรม การมอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์วังพญาไท จำกัด ประจำปี 2565

กำหนดวันเวลาจ่ายเงินกู้เงินฉุกเฉิน

วันที่
เดือน
กรณีมีหนี้เก่า (Refinace)
ปี
4
มกราคม
2565
1
กุมภาพันธ์
2565
1,2
มีนาคม
2565
1
เมษายน
2565
2
พฤษภาคม
2565
1,2
มิถุนายน
2565
1
กรกฎาคม
2565
1,2
สิงหาคม
2565
1
กันยายน
2565
3
ตุลาคม
2565
1,2
พฤศจิกายน
2565
1
ธันวาคม
2565

กำหนดการยื่่นสัญญากู้เงินสามัญและวันรับเงินกู้

เดือน ปี 2565
สมาชิกยื่นสัญญากู้เงินสามัญภายในวันที่
สมาชิกรับเงินกู้ประมาณวันที่
มกราคม
5
21
กุมภาพันธ์
4
22
มีนาคม
7
22
เมษายน
4
25
พฤษภาคม
5
24
มิถุนายน
6
21
กรกฎาคม
5
22
สิงหาคม
5
23
กันยายน
5
20
ตุลาคม
5
21
พฤศจิกายน
7
24
ธันวาคม
6
22

ภาพข่าวกิจกรรม

สหกรณ์ออมทรัพย์วังพญาไท จำกัด มอบเงินทุนสาธารณประโยชน์ ให้กับ มูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

พล.ต. สุรศักดิ์ ถนัดศีลธรรม ประธานกร...

รายละเอียด

ภาพกิจกรรมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563

        ...

รายละเอียด

พิธีมอบทุนการศึกษาบุตรของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์วังพญาไท ประจำปี 2563

  ...

รายละเอียด

ภาพพิธีเปิดป้ายสหกรณ์ออมทรัพย์คุณภาพมาตราฐาน

          ...

รายละเอียด

พิธีมอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2562

    ภาพกิจกรรมพิธีเปิดป้าย สหกรณ์ออ...

รายละเอียด
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image