พล.ต. ธำรงโรจน์ เต็มอุดม ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์วังพญาไท จำกัด มอบเงินทุน ให้กับ มูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

 

 

 พล.ต.  ธำรงโรจน์  เต็มอุดม ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์วังพญาไท จำกัด มอบเงินทุนสาธารณประโยชน์ ให้กับ มูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า จำนวน 300,000 บาท   เมื่อวันที่ 7 ธ.ค.65

 

 

 


Print