เนื่องจากสถานการณ์ โควิด-19 เพื่อลดภาวะความเสี่ยงในการแพร่กระจายของเชื้อโรค จึงมีมาตรการในการถอนเงินฝาก และการขอกู้เงินฉุกเฉิน


Print   Email