ประชาสัมพันธ์ข่าวดี สำหรับลูกจ้างชั่วคราว ใครบ้างที่สามารถเป็นสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์วังพญาไทจำกัดได้