ประกาศ โครงการให้สวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกที่ติดเชื้อโควิด 19 ปี 2565

โครงการให้สวัสดิการเฉพาะกิจในการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อช่วยเหลือสมาชิกกรณีที่ติดเชื้อโควิด COVID-19 ประจำปีงบประมาณ 2565 สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 


Print