ภาพพิธีเปิดป้ายสหกรณ์ออมทรัพย์คุณภาพมาตราฐาน

 

 

 

 

 

พ.อ.หญิงปริยนันทน์​ จารุจินดา รองประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์วังพญาไท​จำกัด เป็นผู้แทนมอบเงินทุนสาธารณประโยชน์จำน​วน​ 30,000 บาท​ ให้กับชุมชนบ้านพัก​รพ.พระมงกุฎเกล้า​ เพื่อซื้ออุปกรณ์เครื่องเล่นสำหรับเด็ก ในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ พ.ศ.2564