ภาพกิจกรรมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 ครั้งที่34 สหกรณ์ออมทรัพย์วังพญาไท จำกัด                                                                             ท่านสามารถชมภาพประทับใจย้อนหลังได้                                                                                                                                                           คลิ๊กที่นี่

 

the-than12