Get Adobe Flash player

 

 

 

                               ภาพกิจกรรมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 ครั้งที่34 สหกรณ์ออมทรัพย์วังพญาไท จำกัด                                                                             ท่านสามารถชมภาพประทับใจย้อนหลังได้                                                                                                                                                           คลิ๊กที่นี่

 

the-than12

 

สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ วังพญาไท จำกัด
 ชั้น 1  อาคารศูนย์วิจัยและพัฒนาฯ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
โทร/โทรสาร 0-2354-7788 โทร 0-276-39300 ต่อ 93107 93927 93975