Get Adobe Flash player

สหกรณ์ออมทรัพย์วังพญาไท จำกัด ยินดีต้อนรับ

unbiased hosting reviews

          

                                       postershk4

                      poster1

                                  saha4

                                     

 

                   tmbbangkok

titel

ขอเชิญชวนสมาชิกส่งรายชื่อบุตรเข้ารับทุนการศึกษา ประจำปี2561

ขอเชิญชวนสมาชิกส่งรายชื่อบุตรเข้ารับทุนการศึกษา ประจำปี2561

ท่านสามารถอ่านรายละเอียดและขั้นตอนการขอรับทุนการศึกษา ได้ที่นี่ แบบฟอร์มการส่งชื่อบุตรสมาชิก ได้ที่นี่..

Read more

ขอเชิญชวนสมาชิกสหกรณ์วังพญาไท

ขอเชิญชวนสมาชิกสหกรณ์เปิดบัญชีกับ ธนาคารกรุงเทพ สาขาโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ชั้น 2.....

Read more

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 ครั้งที่ 34

ภาพกิจกรรมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 ครั้งที่34 สหกรณ์ออมทรัพย์วังพญาไท จำกัด.....

Read more

รายนามคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 35

รายนามคณะกรรมการดำเนินการชุดที่35 ประจำปี 2561..

Read more

พิธีมอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิกประจำปี 2560 สหกรณ์ออมทรัพย์วังพญาไทจำกัด

ประมวลภาพกิจกรรมพิธีมอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิก คลิ๊กที่นี่..

Read more

สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ วังพญาไท จำกัด
 ชั้น 1  อาคารศูนย์วิจัยและพัฒนาฯ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
โทร/โทรสาร 0-2354-7788 โทร 0-276-39300 ต่อ 93107 93927 93975