Get Adobe Flash player

Web Link

ธนาคารแห่งประเทศไทย
ชุมชนสหกรณ์ออมทรัพย์
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
cpd resize
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
กรมแพทย์ทหารบก
ศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฏเกล้า
โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า

สหกรณ์ออมทรัพย์วังพญาไท จำกัด ยินดีต้อนรับ

shkposter3

ขอเชิญสมาชิก สมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการชุดที่ 38

ขอเชิญสมาชิก สมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการชุดที่ 38

ท่านสมาชิกสามารถดูรายละเอียดการสมัครและดาวน์โหลดใบสมัคร ได้ที่นี่..

Read more

การสร้างจิตสำนึกการใช้เงินในรูปแบบความปกติในวิถีชีวิตใหม่

การสร้างจิตสำนึกการใช้เงินในรูปแบบความปกติในวิถีชีวิตใหม่

สไลด์ " บรรยายพิเศษ โดย คุณอนันต์ ชาตรูประชีวิน เรื่อง การสร้างจิตสำนึกการใช้เงินในรูปแบบความปกติในวิถีชีวิตใหม่ วันที่ 9 ก.ย.63 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 10.....

Read more

ขอเชิญสมาชิก มาลงชื่อสอบทานหุ้นและหนี้

โครงการประกวดทำคลิปวีดิโอ

โครงการสร้างจิตสำนึกฯ ประกวดทำคลิปวีดิโอ รางวัล 5,000 บ. 3,000 บ. 2,000 บ. สามารถอ่านรายละเอียด เพิ่มเติม ได้ที่นี่..

Read more

รับเงินขวัญถุงสมาชิกอายุครบ 60 ปี

ขอเชิญสมาชิกที่มีอายุครบ 60 ปี ในปี 2563 มาเขียนใบขอรับเงินขวัญถุงที่สหกรณ์ ตามรายละเอียดในหนังสือ ได้ที่นี่..

Read more

สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ วังพญาไท จำกัด
 ชั้น 1  อาคารศูนย์วิจัยและพัฒนาฯ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
โทร/โทรสาร 0-2354-7788 โทร 0-276-39300 ต่อ 93107 93927 93975